Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Chỉ thị 16/CT-TTg về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2020

(11:49 | 31/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   16-CT-TTg.pdf