Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 1030/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (ngày 12-4-2020) do BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 và gia súc gia cầm ban hành ngày 13-4-2020

(15:17 | 13/04/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1030 BC BCD.signed.pdf