Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 1088/CV-BCĐ ngày 18/4/2020 của BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm về việc tiếp tục thực hiện rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19

(15:50 | 18/04/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1088 CV BCD.signed.pdf