Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

(15:00 | 03/03/2020)

Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Ngay sau khi có Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban ngành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kiên Giang, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng quy định.

(Cán bộ NHCSXH huyện Vĩnh Thuận giải ngân tại Điểm giao dịch xã)

 

Theo đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện, tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho vay hộ mới thoát nghèo; chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện triển khai đến UBND cấp xã, các Tổ TK&VV và các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình. Trong quá trình thực hiện, NHCSXH tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát tình hình triển khai chương trình tại cơ sở. Các đơn vị đã thực hiện đúng quy định của chương trình về: Phương thức cho vay, điều kiện cho vay, thủ tục và quy trình cho vay, định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi, gia hạn nợ, xử lý nợ bị rủi ro, kiểm tra sau cho vay. Đồng thời tích cực phối hợp với UBND cấp xã, Hội, đoàn thể cấp xã và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) kiểm tra, giám sát vốn vay; xây dựng kế hoạch về nguồn vốn hàng năm và tham mưu điều chỉnh nguồn vốn giải ngân phù hợp với từng địa bàn.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, kết quả nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo là 587,6 tỷ đồng, chiếm 17,16% tổng vốn nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn của chương trình này đã tập trung ưu tiên phân bổ cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để cho vay hộ mới thoát nghèo nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Doanh số cho vay trong 05 năm là 836,58 tỷ đồng. Mức cho vay bình quân một hộ từ 25,7 triệu đồng/hộ năm 2015 đã được nâng lên 31 triệu đồng/hộ năm 2019. Tổng doanh số thu nợ là 248,1 tỷ đồng.

 

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đối với hộ mới thoát nghèo đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

 

Bên cạnh đó, Vốn tín dụng chính sách xã hội đối với hộ mới thoát nghèo đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng DTTS và vùng sâu, vùng xa, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý vốn, mạnh dạn vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả; giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua NHCSXH là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường đến với những đối tượng dễ bị tổn thương là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác, trong đó có hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

TRẦN THÀNH VĂN