Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động

(15:04 | 03/03/2020)

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Tài chính đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đến người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhu cầu, đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ chí phí ban đầu và vay tín chấp tại NHCSXH nơi người lao động cư trú.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Kiên Giang

 

Theo Chương trình, đối tượng được thụ hưởng chính sách là người lao động  dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người bị thu hồi đất nông nghiệp; người lao động là thân nhân với người có công với cách mạng; người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ đủ 03 năm trở lên.

         

Mức Hỗ trợ không hoàn lại chi phí ban đầu cho người lao động tối đa không quá 15.580.000 đồng/lao động, mức hỗ trợ vay vốn tín chấp với phần chênh lệch cao hơn 100 triệu đồng theo hợp đồng lao động, hoặc cho vay 100% chi phí xuất cảnh được ghi trên Hợp đồng. Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài được ghi trong Hợp đồng lao động với lãi suất cho vay bằng với lãi suất cho vay hộ nghèo được Chính phủ quy định từng thời kỳ (hiện nay là 6,6%/năm)./.

Quốc Khánh