Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổng kết biểu dương người lao động giỏi giai đoạn 2015-2020

(21:52 | 30/05/2020)

Ngày 29/5/2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Đỗ Văn Hiện, Giám đốc Chi nhánh đã chủ trì hội nghị và cùng với sự tham gia của 70 cán bộ là những người lao động giỏi, lao động sáng toàn trong toàn chi nhánh.
 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh biểu dương người lao động giỏi giai đoạn 2015-2020.

 

Tổng kết 5 năm phát động thi đua toàn Chi nhánh về tập trung huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn tín dụng, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến ngày 31/3/2020 tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 3.498 tỷ đồng, tăng 1.320 tỷ đồng so với đầu kỳ, tăng bình quân năm 272 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 12,05%. 


Về nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 2.967 tỷ đồng, tăng so đầu kỳ 899 tỷ đồng, tăng bình quân năm 188 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,61%; Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 324 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ 236 tỷ đồng, tăng bình quân năm đạt 47 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 54,26%; Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh đạt 207 tỷ đồng, tăng 184 tỷ đồng so với đầukỳ, tăng bình quân năm 37 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 162,18%; Tổng dư nợ các chương trình cho vay đến 31/3/2020 đạt 3.492 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ 1.305 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hằng năm 261 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân năm 12,02%.


Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 05 năm qua, đã giúp cho trên 250 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH, góp phần giúp gần 35 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 là 2,69%, giảm 7,09% so với đầu giai đoạn, bình quân mỗi năm giảm 1,77%, đạt theo chỉ tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thu hút, tạo việc làm cho gần 10 ngàn lao động; giúp 44 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; trên 18 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 177 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, trên 4 ngàn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, hộ dân ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long... Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế tại địa phương.


Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Ngành, của Ngân hàng CSXH, của địa phương; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh, điều kiện hoạt động còn khó khăn, chất lượng tín dụng còn thấp, được sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Ngân hàng CSXH Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh và sự tin tưởng của nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) các cấp, cán bộ, người lao động của Ngân hàng CSXH từ cấp tỉnh đến cơ sở cùng các Tổ chức chính trị - xã hội, các tổ Tiết kiệm và vay vốn đều nêu cao tinh thần thi đua, nỗ lực vượt mọi khó khăn thực hiện tốt các chương trình tín dụng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh giao.


Tại hội nghị, Ngân hàng CSXH Việt Nam biểu dương, khen thưởng cho 3 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 dành cho cán bộ, người lao động trong ngành và 2 cá nhân ngoài ngành đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng thoát nghèo và nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2015-2019.
 

Trần Thành Văn