Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2021

(10:03 | 12/07/2020)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng vừa yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh; UBND, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.


Khi xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Phải căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đồng thời, căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế của hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo từng chương trình cho vay của NHCSXH và được điều tra, khảo sát từ các ấp, khu phố để tổng hợp nhu cầu vốn theo từng xã, phường, thị trấn, làm căn cứ tổng hợp lên cấp huyện, cấp tỉnh.


Để làm tốt các đề nghị nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã và các ngành có liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách năm 2021 của xã để phối hợp với NHCSXH nơi cho vay xây dựng kế hoạch tín dụng trên địa bàn theo quy định.

 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị: Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2021, trình Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện phê duyệt gửi về NHCSXH tỉnh trước ngày 15-7-2020. Chi nhánh NHCSXH tỉnh tổng hợp kế hoạch tín dụng từ cấp huyện, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2021 của tỉnh, trình Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phê duyệt gửi Trung ương theo quy định.

 

Ngoài ra, đối với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dụng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc tỉnh và Cục Thống kê tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp, hỗ trợ Chi nhánh NHCSXH tỉnh trong việc cung cấp các thông tin để xây dựng tốt kế hoạch tín dụng năm 2021.
 

Huỳnh Hậu