Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 420/BQL-HCKT về việc báo cáo tình hình gải ngân của Ban Quản lý tháng 3 năm 2020 ban hành ngày 20/3/2020

(16:34 | 25/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   420-BQL-20200325-103555.pdf