Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo 112/BC-SNNPTNT về tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến 31/3/2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, ban hành ngày 31/3/2020

(12:08 | 03/04/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   112-BC-SNNPTNT.signed-20200403-093157.pdf