Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Xem với cỡ chữAA

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công do Sở NN - PTNT quản lý

(13:53 | 31/07/2020)

Ngày 30-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 315/BC-SNNPTNT báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến 27-7-2020 do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý.

BBT