Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

(15:47 | 01/08/2020)

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản 254/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   254_BC-UBND.signed.pdf