Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND TỈNH KIÊN GIANG

(09:19 | 13/09/2018)

Ông: Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Email: hvlac@kiengiang.gov.vn

Điện thoại: 0918.888.190

BBT