Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo sơ kết 2 năm 2018 và đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(07:33 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   384-BC-VPTU_201903130208403720.doc