Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Huyện Hòn Đất: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ

(09:04 | 04/05/2017)

Qua 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách (TTĐĐPC) Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến trong nhận thức, xác định việc học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

 Ledanghuong-B.jpg

Lễ dâng hương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (chị Sứ) tại Khu di tích lịch sử - thắng cảnh Ba Hòn, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất - Ảnh: Tư liệu

 

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt tại cơ quan, đơn vị, địa phương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong kỳ sinh hoạt lệ chi bộ; đồng thời triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Kết quả triển khai trong toàn huyện có 3.744 đảng viên tham gia học tập, đạt 98,78%; 1.521 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt 97,43%; 46.574/66.757 đoàn viên, hội viên; 65 đại biểu dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo được tiếp thu.
Cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đến nay có 52/52 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện, 74 đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dự kế hoạch cá nhân và đã thông qua cấp ủy. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đã hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của TTĐĐPC Hồ Chí Minh” thông qua vào kỳ sinh hoạt lệ chi bộ (cơ quan).
Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong suốt nhiệm kỳ, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 21-7-2016 của Huyện ủy “Về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ”. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị lựa chọn những tiêu chí, chuẩn mực, việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đối với từng đối tựợng gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phân công các đồng chí cấp ủy viên, trưởng, phó ban ngành, đoàn thể về dự sinh hoạt chuyên đề hàng tháng cùng 126 chi bộ cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên cả về chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống. Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo giải quyết khá tốt những vấn đề bức xúc trong nội bộ và trong nhân dân. Một số cấp ủy, tổ chức đảng đã có biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; giải quyết khiếu nại đất đai; sai phạm trong quản lý tài chính; tinh thần trách nhiệm; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm.
Đài Truyền thanh huyện đã mở chuyên mục, tuyên truyền về học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước và địa phương. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã lồng ghép vào giảng dạy TTĐĐPC Hồ Chí Minh trong các chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đối tượng kết nạp Đảng. Các trường phổ thông lồng ghép nội dung TTĐĐPC Hồ Chí Minh vào các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; tổ chức hội thi kể chuyện về Bác, tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi viết “Bác Hồ với thế hệ trẻ”, “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”... để giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh. Huyện đoàn xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Tuổi trẻ Hòn Đất làm theo lời Bác” với nhiều việc làm thiết thực hướng về cơ sở, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị của Đảng bộ huyện đã có những cách làm hay trong học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh; các nội dung đưa vào kế hoạch cá nhân “làm theo” cụ thể, thiết thực hơn; nhất là, về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền./.
 

Quốc Tuấn (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)