Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Lấy kết quả học tập Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm

(15:12 | 25/05/2017)

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên huyện Kiên Lương đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tự soi rọi, chỉnh sửa bản thân mình, ý thức hơn trong thực thi công vụ và trong phục vụ nhân dân.

HoithiKL-B.jpg 

Kiên Lương: Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chuyên đề toàn khóa. Đã có 49 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch đạt 100%, có 110 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch đạt 100% và có 1.296 đảng viên xây dựng kế hoạch hành động, các kế hoạch của tập thể và cá nhân được lấy ý kiến theo quy định. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phẩm chất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân ngày càng rộng.
Cấp ủy đảng xác định lấy kết quả học tập Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm; gắn việc thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức và chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết như: Công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, các cấp ủy và chính quyền cũng đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vi phạm về đạo đức, lối sống, phong cách và ý thức phục vụ nhân dân của một số cán bộ, đảng viên; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý các vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới; tranh chấp đất đai.
Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, trạm truyền thanh xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong năm, tuyên truyền 80 chuyên mục và trên 240 buổi, sưu tầm những lời dạy của Bác phát trên sóng FM Đài Truyền thanh huyện và tiếp âm ở các trạm truyền thanh xã, thị trấn. Ngoài ra, còn phát hành 02 tập san của Hội Văn học - Nghệ thuật huyện có đăng nhiều bài với nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thực hiện chào cờ buổi sáng đầu tuần tại huyện và các xã, thị có lồng ghép, sinh hoạt về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào giảng dạy; các trường phổ thông đã chỉ đạo giáo viên lồng ghép tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và những lời dạy, những mẩu chuyện để giảng dạy học sinh ở bậc học tiểu học và trung học cơ sở trong các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân. Đối với bậc phổ thông trung học đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các chương trình ngoại khóa Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên. Huyện đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các cơ sở đoàn trực thuộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi tọa đàm, họp lệ chi đoàn được 143 cuộc với 3.254 lượt đoàn viên, thanh niên tham dự.
Trong năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng những việc làm thiết thực. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những mô hình hiệu quả và cách làm sáng tạo như: Mô hình “Cựu chiến binh tham gia đội canh phòng”; “Hội viên Hội Cựu chiến binh treo ảnh Bác nơi trang trọng”; mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất” của Hội Phụ nữ; mô hình “Bếp ăn từ thiện” của Hội Chữ thập đỏ; phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; mô hình “Câu lạc bộ nông dân pháp luật”; “Nuôi bò vỗ béo”; “Nuôi cá lồng bè”; “Câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ môi trường”... và nhiều cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng./.

Quốc Tuấn (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)