Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Huyện Hòn Đất: Tập trung theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch tập thể, bản cam kết cá nhân học tập và làm theo Bác.

(20:10 | 22/12/2017)

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường quán triệt, học tập, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Hòn Đất ra mắt mô hình: Chi hội Phụ nữ 3 sạch - Góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

    Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt Chuyên đề toàn khóa gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề năm 2017 đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Kết quả Chỉ thị 05-CT/TW, toàn huyện có 98,78% đảng viên, 97,43% cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên tham gia học tập. Chuyên đề toàn khóa, có 98,84% đảng viên và 92,56% cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên tham gia học tập; tổ chức 01 lớp cho 75 vị chức sắc, chức việc, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tiếp thu. Chuyên đề năm 2017, có 98,8% đảng viên và 95,87% công chức, viên chức chưa là đảng viên được tiếp thu.


    Đến nay, đã có 52/52 chi, đảng bộ cơ sở và 226 chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, 74 đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dự kế hoạch cá nhân và đã thông qua cấp ủy. Các cơ quan, đơn vị đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017. Có 3.952 đảng viên và 1.437 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chủ đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


    Ban Thường vụ Huyện ủy xác định rõ những nội dung, khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là “nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ” và đưa nội dung Nghị quyết này thành Chủ đề năm 2017-2018 của huyện; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn diện về nhân cách của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


    Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ định kỳ hàng tháng nhằm đánh giá những phần việc, giải pháp đã được nêu trong kế hoạch và bản cam kết, gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị về số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chấn chỉnh một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên. Kịp thời điều chỉnh, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở và phân công trưởng, phó các cơ quan, ban ngành huyện dự sinh hoạt lệ với chi bộ ấp, khu phố, hướng dẫn cách sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo Bác cũng như sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư.


    Đến nay một số cơ quan, đơn vị đã có những cách làm mới, hiệu quả thiết thực được thực hiện, duy trì thường xuyên, như: mô hình “Hũ gạo tình thương”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bếp ăn từ thiện của bệnh viện”; mô hình “Tổ nhân dân tự quản không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; phong trào “Xây dựng giao thông nông thôn”; Quỹ khuyến học Phan Thị Ràng; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Đảng bộ Quân sự huyện; phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên Hòn Đất chung sức xây dựng nông thôn mới” của Huyện đoàn; hiến đất xây dựng trụ sở ấp; góp vốn xoay vòng mua Bảo hiểm Y tế tại các hội đoàn thể.


    Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đa dạng, nhất là mở chuyên mục giới thiệu được những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay. Việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được bổ sung cập nhật, duy trì. Ngoài ra, tất cả các cấp học, bậc học cũng lồng ghép đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào một số môn học chính khóa, các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp với các hình thức phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện được quan tâm, chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 01 cuộc đối với 03 tổ chức đảng gắn với 03 cá nhân người đứng đầu cấp ủy; cấp ủy cơ sở tổ chức kiểm tra 48 cuộc; giám sát 177 cuộc đối với các tổ chức đảng gắn với cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị 05, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề 2017.


    Theo đồng chí Trần Đức Mậu - Bí thư Huyện ủy, cho biết trong năm 2018, Huyện ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên tuyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các kế hoạch, chương trình về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 21-7-2016 về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo tốt việc thực hiện Chuyên đề năm 2017, Chủ đề 2017-2018 của huyện, tỉnh và các văn bản chỉ đạo thực hiện của cấp ủy các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Trong đó, tập trung theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch tập thể, bản cam kết cá nhân. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nền nếp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.


    Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong đoàn viên, thanh niên, học sinh. Chỉ đạo thực hiện tốt nội dung giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong năm học 2017-2018 và các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.


    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, sinh nhật Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của cấp ủy, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên./.

Quốc Tuấn (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn)