Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh Kiên Giang triển khai học tập Chuyên đề năm 2018.

(09:24 | 15/01/2018)

Sáng ngày 12/01/2018, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng hình thức học tập trực tuyến với 06 điểm cầu ở tỉnh và 15 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố. Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo và cán bộ đảng viên của Văn phòng UBND tỉnh
học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018, tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

    Phụ trách giới thiệu Chuyên đề năm 2018 do PGS.TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh (HCM) và các lãnh tụ, Học viện Chính trị quốc gia HCM trực tiếp triển khai.

 

    Nội dung học tập Chuyên đề năm 2018 gồm 03 phần cơ bản: Phần thứ nhất “Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” với 3 nội dung gồm: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương. Phần thứ hai “Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” với 4 nội dung gồm: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Phần thứ ba “Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với 5 nội dung gồm: Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 

PGS.TS Phạm Ngọc Anh giới thiệu Chuyên đề 2018 (hình chụp qua màn hình ti vi).

 

    Theo kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, đối với cấp ủy, trên cơ sở nội dung của Chuyên đề, bổ sung vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, chọn một số công việc, vấn đề cụ thể, mang tính đột phá để khắc phục hạn chế, yếu kém, những vấn đề bức xúc. Lấy kết quả này để đánh giá phân loại tổ chức đảng cuối năm, hoàn thành trong tháng 02 năm 2018. Đối với đảng viên, bổ sung vào Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018; chú ý chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu); cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ. Riêng đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan quản lý nhà nước gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 02 năm 2018./.

Thiên Đăng (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn)