Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Nhân sự mới thị xã Hà Tiên

(08:43 | 15/08/2018)

Ngày 6-8-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Quyết định số 1167-QĐ/TU về việc chuẩn y Bí thư Thị ủy Hà Tiên nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc Việt