Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Liên Đoàn Lao động tỉnh (Cụm 5): Tổ chức cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(13:36 | 12/07/2016)

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang, Tổ theo dõi, chỉ đạo Cụm 5, khối Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tham dự hội thi Cụm 5 có 12 đội với 60 thí sinh đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Các đội phải trải qua 4 phần thi: Thi trắc nghiệm, kiến thức, năng khiếu và thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”; về “Nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh’’; Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ... Thông qua hội thi nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

 
Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 16 giải tập thể và 10 giải cá nhân cho các đơn vị; giải Nhất cho CĐCS Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang; giải Nhì cho CĐCS Công ty TNHH MTV Du lịch-Thương mại và CĐCS Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang; giải Ba cho CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang và CĐCS Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Kiên Giang. Trao giải Nhất cá nhân cho Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn viên CĐCS Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang; giải Nhì cho Lê Thị Kim Dung, đoàn viên CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang và Đặng Thị Oanh, đoàn viên CĐCS Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang; giải Ba cho Đặng Ngọc Thiên Duyên, đoàn viên CĐCS Công ty TNHH MTV Du lịch-Thương mại và Du Ngọc Thuyền, đoàn viên CĐCS Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang./.

Kim Thư