Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(16:29 | 13/09/2016)

 Sáng ngày 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo.

 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm. Quan tâm đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; gắn với khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Bộ phận giúp việc có sự tích cực kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và kịp thời ban hành các văn bản chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cũng như chuyên đề hằng năm. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nâng lên về tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tính kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ được thực hiện tốt hơn, tích cực ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội; kinh tế tăng trưởng khá cao; văn hóa-xã hội có chuyển biến tốt, chất lượng giáo dục-đào tạo được duy trì; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách và hộ nghèo được quan tâm thực hiện khá tốt. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; công tác vận động quần chúng được tăng cường, hiệu quả tốt.

 

Qua 5 năm, cấp huyện và tương đương đã biểu dương, khen thưởng cho 986 tập thể, 1.861 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác; cấp tỉnh tặng Bằng khen cho 319 tập thể và 318 cá nhân; Trung ương tặng Bằng khen 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; giới thiệu 01 cá nhân có thành tích đặc biệt rõ nét đề nghị Chủ tịch nước gửi thư khen. Năm 2015, có 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và nêu lên những khó khăn, hạn chế, yếu kém, những kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương.

 


Đ/c Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho 4 tập thể: Đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được và chưa được trong 5 năm qua của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; đồng thời để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

 


Đ/c Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân: Đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú sinh động các nội dung chủ yếu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá bình xét phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm... Kết hợp chặt chẽ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, chú trọng việc làm theo, hành động, việc làm cụ thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng rằng với tình cảm và lòng kính trọng đối với Bác và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh Kiên Giang sẽ mang hết tinh thần, trách nhiệm và tâm huyết phát huy những kết quả đạt được, có những cách làm chủ động, sáng tạo, tích cực hơn nữa để thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện được những nội dung tư tưởng của Bác để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Kiên Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới.

 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 06 cá nhân “Đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 63 tập thể và 43 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Quốc Tuấn