Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam: Tích cực học tập và làm theo Bác

(09:16 | 03/10/2016)

 Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (huyện Gò Quao) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

 


Lãnh đạo huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cắt băng khánh thành
chợ Ba Voi-xã Vĩnh Hòa Hưng Nam góp phần trao đổi hàng hóa giữa các địa phương.

 

Đảng bộ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam hiện có 292 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy xã luôn xác định việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài; có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đảng bộ xã luôn đưa việc học tập và làm theo thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; tạo luồng sinh khí mới lan tỏa đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bằng việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Kết quả, triển khai được 105 cuộc trong đảng viên, tỷ lệ tiếp thu đạt trên 97,25%, triển khai các chức danh ngoài đảng đạt 98,6%; đoàn viên - hội viên đạt 71,68% và ra dân đạt trên 61%.

 

Việc triển khai lồng ghép các nội dung “học tập” và “làm theo” lời Bác với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc thực hiện. Từ kết luận được rút ra tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung đưa ra các giải pháp để kịp thời sửa chữa, khắc phục; việc tự phê bình và phê bình được nâng cao trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chủ tịch theo chuyên đề hàng năm. Trong quá trình thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức Đảng và chính quyền hàng năm... Kết quả, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015, có 11 chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh; 193 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2013-2015.

 

Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã thời gian qua đó chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở mỗi chi bộ ấp đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên 250 tỷ đồng; đã vận động và xây dựng được 40 km đường bê tông xi măng, bắc mới và sửa chữa 25 cầu nông thôn, sửa chữa 33.200 km đường, thực hiện 19 kênh thủy lợi và 6 công trình thủy lợi nội đồng; xây dựng được 41 tổ hợp tác. Công nhận 3.531 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 3.223 hộ đạt gia đình nông thôn mới; 10 ấp văn hóa và tỉnh công nhận xã Văn hóa năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,25% năm 2015; vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 72,44%. Ngoài ra, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các ngành khối đoàn thể tổ chức vận động, xây cất được 90  căn nhà tình nghĩa, 80 căn nhà tình thương trị giá hơn 6,2 tỷ đồng; vận động quỹ vì người nghèo được 36.150.000 đồng. Có 100% tổ nhân dân tự quản đã xây dựng và thực hiện mô hình tổ nhân dân tự quản “không tội phạm và tệ nạn xã hội’, vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp xây dựng 17 mô hình cổng rào an ninh. Có 1.610 hộ gia đình hiến gầm 50,65 ha đất xây dựng trụ sở nhà văn hóa ấp, trường học, lộ giao thông nông thôn, nhiều gia đình đóng góp ngày công lao động cùng nhau xây dựng nông thôn mới.

 

Có thể nói, những năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từng bước đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Quốc Tuấn