Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là thu nhập của người dân phải cao hơn, điều kiện và môi trường sống phải tốt hơn.

(21:40 | 22/02/2020)

Chiều ngày 21-2, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020, định hướng 2021-2025. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì hội nghị.

Đến cuối năm 2019, Kiên Giang có 68/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 58,1%, các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Ngoài huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2020 Kiên Giang phấn đấu có thêm huyện Vĩnh Thuận, Gò Quao, Giồng Riềng và Kiên Lương đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng (đứng) phát biểu chỉ đạo tạo hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 21-2.

         

Hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư, với gần 6.000km đường giao thông trên địa bàn được cứng hoá, đạt 84,38% so với Nghị quyết, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

 

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, năm 2019 đã hỗ trợ 1.208 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, với tổng kinh phí 44,14 tỷ đồng. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành 11.425 căn nhà đạt 100% kế hoạch Nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai thực hiện, các giải pháp tập trung vào nhóm nghèo nhất, hộ nghèo nhất, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 2,69%, giảm 1,45% so với cùng kỳ… Từ đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nghề, phát triển các mô hình sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bình quân khu vực nông thôn đạt 49 triệu đồng/người/năm.

         

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cho rằng các cấp uỷ, chính quyền địa phương cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới cho tốt và đạt chất lượng, không chạy theo số lượng, phong trào. Xây dựng nông thôn mới là phải làm cho đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện môi trường sống của người dân nông thôn được cải thiện tốt hơn, thu nhập bình quân của người dân ở xã nông thôn mới phải cao hơn các xã chưa đạt nông thôn mới.

 

“ Các huyện nên xây dựng một nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc. Qua đó xác định cụ thể chủ thể tham gia, vai trò của cấp uỷ chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội để thực hiện tốt hơn nữa”, chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng nói.

         

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền vận động để người dân và cộng đồng dân cư hiểu được yêu cầu, mục đích, ý nghĩa của chương trình, để cả hệ thống chính trị cùng với người dân và cả cộng đồng dân cư cùng vào cuộc thực hiện và thụ hưởng. 

         

Chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất cho người dân nông thôn, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiêp hàng hoá quy mô lớn, các chuỗi liên kết sản xuất..

         

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo chuẩn mới, nhất là các xã có tiêu chí đã đạt nhưng còn thấp như: tỷ lệ hộ nghèo, bảo hiểm y tế, thu nhập, cảnh quan môi trường và xử lý rác thải có mô hình hiệu quả, gắn kết chặt chẽ chương trình xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững./.

Mai Hương