Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền biển - đảo

(08:13 | 07/02/2017)

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền biển - đảo sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tiếp tục nâng lên nhận thức, hiểu rõ hơn nữa về vị trí, tầm quan trọng của biển - đảo Việt Nam nói chung, Kiên Giang nói riêng.

 Biendao-01B.jpg

Bãi Khem Phú Quốc.

 

       Kiên Giang là tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh; có đường biên giới trên bộ, trên biển khá dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực. Chính những đặc điểm này vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển - đảo và trong quá trình giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa với các nước. Do vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền biển - đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới là hết sức cấp thiết và rất quan trọng.
      Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền gồm: Chương trình hành động của Tỉnh ủy Kiên Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”; Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện Quyết định số 373/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản các văn bản pháp lý về biển - đảo của Đảng, Nhà nước; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các đảo, quần đảo; khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Tuyên truyền những hành động hiện thực hóa “đường lưỡi bò” và “con đường tơ lụa” mới trên biển; hoạt động xây dựng đảo, các công trình quân sự, dân dụng trái phép trên biển Đông… là tạo những diễn biến bất ổn, phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường đe dọa hòa bình thế giới, an ninh khu vực.
       Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, chủ quyền các vùng biển - đảo; đấu tranh phản bác mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về chủ quyền biển - đảo Việt Nam. Tiếp tục tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.” Tích cực hưởng ứng các hoạt động về biển - đảo của quốc gia năm 2016. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát Biển… về công tác tuyên truyền biển - đảo. Tuyên truyền triển khai các dự án đầu tư, phát triển kinh tế biển như: giao thông, cảng biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản, du lịch…
       Để công tác tuyên truyền biển - đảo đi vào cuộc sống đạt chất lượng và hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tập huấn nâng lên kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên gắn với biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu. Kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu mới, chính thống về biển - đảo, nhất là chú trọng những thông tin có tính chất dự báo tình hình, định hướng dư luận, cơ sở để đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, sai sự thật, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác thông tin tuyên truyền biển - đảo.

Biendao-02B.jpg

Điện lưới quốc gia ra Hòn Sơn.

 

      Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền biển - đảo cho các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương và phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí. Duy trì thực hiện tốt các chuyên đề, chuyên mục biển - đảo trên báo, đài địa phương và trên bản tin sinh hoạt tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên, nhân dân. Tổ chức báo cáo thời sự về tình hình biển - đảo trong cán bộ, đảng viên; thi và trưng bày ảnh nghệ thuật chủ đề “Biển - Đảo”; hội diễn văn nghệ lưu động, in khẩu hiệu, pa-nô, áp phích, tranh cổ động tuyên truyền về biển - đảo…
       Năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo, điều hành tuyên truyền biển - đảo bằng nhiều hình thức phù hợp đi vào cuộc sống. Thực hiện tốt hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về “công tác tuyên truyền, biển - đảo năm 2016” đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt và nhân dân ở các địa phương ven biển, các huyện, xã đảo nâng lên nhận thức về tầm quan trọng của biển - đảo Tổ quốc.
      Điểm nhấn trong công tác này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tập trung cập nhật, tổng hợp thông tin, báo cáo liên tục về tình hình biển Đông; khẳng định chủ quyền không thể tranh cải của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho lực lượng báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan… Phối hợp với Vùng 4 Cảnh sát Biển biên soạn đề cương, tổ chức báo cáo thời sự về “An ninh biển - đảo Việt Nam và công tác thực thi pháp luật của Cảnh sát Biển Việt Nam”, “Kết quả phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) về việc Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến vấn đề biển Đông” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Duy trì thường xuyên chuyên mục “Tuyên truyền về biển - đảo” trên bản tin sinh hoạt tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên, nhân dân và bản tin thông tin nội bộ tuyên truyền trong nội bộ Đảng.
       Tiếp đến, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang, Website Kiên Giang phối hợp với sở, ngành, đơn vị hữu quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về biển - đảo. Hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự trên biển - đảo; thông tin về tiềm năng, thế mạnh của biển - đảo; nêu gương những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế biển, giữ gìn an ninh chủ quyền biển - đảo…
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Nhìn chung, sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền biển - đảo khá chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm được nâng lên; lực lượng báo viên, tuyên truyền viên được phát huy. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả. Phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nâng lên nhận thức, trách nhiệm của mình và thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ biển - đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
 

Lê Huy Hải (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)