Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức cuộc thi viết về biển, đảo Việt Nam dành cho học sinh

(08:50 | 13/03/2017)

 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang mới đây đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam dành cho học sinh tiểu học (lớp 4 và lớp 5), trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trienlam-B.jpg

Triển lãm về biển, đảo lưu động của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

 

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường thông tin, chuyển tải chính xác, kịp thời các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong ngành giáo dục; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng một cách cụ thể đối với toàn thể các em học sinh trong tỉnh.

Nội dung cuộc thi xoay quanh những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; những sự kiện lịch sử về biển, đảo; vị trí địa lý, lịch sử hình thành, chủ quyền của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đường Hồ Chí Minh trên biển; pháp luật Việt Nam và quốc tế xung quanh các vấn đề biển, đảo; những hoạt động của tuổi trẻ, của lực lượng học sinh trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giữ gìn và phát huy các giá trị của biển, đảo trong xây dựng và phát triển đất nước...

Thời gian nộp bài từ ngày 14/4/2017, dự kiến tổng kết trao thưởng vào dịp tổng kết năm học 2016-2017.

Thế Hạnh (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)