Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư kỹ thuật về lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

(08:28 | 03/05/2017)

Thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 Thamvan-01B.jpg

Ông Nguyễn Thành Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo tham vấn.

 

Ngày 21-4, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư kỹ thuật về lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ (QLTHTNVB) trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, do ông Nguyễn Thành Minh – Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo chủ trì Hội thảo; tham dự có các tổ chức quốc tế như: đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Viện Thủy Lực Đan Mạch (DHI), các nhà khoa học thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia; địa phương có biển; đại diện Chi cục Biển và Hải đảo, thuộc Sở TN&MT các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang cùng một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Dự thảo Quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển qua 3 lần hội thảo, tham vấn được nhiều chuyên gia, bộ, ngành và địa phương góp ý; lần này Ban soạn thảo đã cụ thể hóa thành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ TN&MT ban hành. Dự thảo này đạt chất lượng khá toàn diện, đầy đủ nhằm giúp cho địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên biển và hải đảo là rất cần thiết. Nội dung Hội thảo tham vấn theo chương trình chia làm 2 phần: (01) Đối tượng, phạm vi, cấu trúc dự thảo Thông tư kỹ thuật về lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư Chương trình QLTHTNVB) và các nội dung chính của Chương trình QLTHTNVB. Theo đó, dự thảo Thông tư Chương trình QLTHTNVB có 5 Chương gồm: Chương 1: Những quy định chung; Chương 2: Các công việc chuẩn bị; Chương 3: Xây dựng Chương trình; Chương 4: Tổ chức thực hiện, điều chỉnh chương trình; Chương 5: Điều khoản thi hành.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia đóng góp rất nhiều ý kiến, đa số đều thống nhất việc thực hiện Chương trình QLTHTNVB cụ thể là Thông tư quy định việc thực hiện nhằm nâng cao tính pháp lý bằng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để triển khai thống nhất và đồng bộ việc quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) tại tất cả các địa phương ven biển. Về tên gọi Thông tư: Nêu cụ thể “Quy định việc thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển"; việc thực hiện bao hàm việc lập và điều chỉnh. Về bố cục, đề nghị tách Chương 4 thành 2 Chương, có 2 Điều: Đánh giá việc thực hiện Chương trình (Điều 27) và Điều chỉnh chương trình QLTHTNVB (Điều 28); Chương 6: Điều khoản thi hành: bổ sung mới Điều khoản chuyển tiếp (Điều mới). Như vậy, bố cục của Thông tư có 6 Chương, 29 Điều.

 

Thamvan-02B.jpg

Toàn cảnh Hội thảo góp ý Thông tư kỹ thuật về lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

 

Nội dung của dự thảo Thông tư Chương trình QLTHTNVB là phù hợp với Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (từ Điều 34 đến Điều 38); Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (từ Điều 13 đến Điều 19) và Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Để tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quản lý tài nguyên vùng bờ, mỗi tỉnh cần thiết lập cơ chế điều phối liên ngành; cơ chế điều phối cần có 3 tổ chức chính là Ban Điều phối liên ngành, hoặc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, nhóm tư vấn kỹ thuật và Văn phòng Ban Điều phối; thành phần của các tổ chức đảm bảo tính đại diện cho đầy đủ các ngành và sự quan tâm đầy đủ các lĩnh vực chính tại vùng bờ, phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình QLTHTNVB. Vấn đề đáng quan tâm là một số địa phương có biển (Đà Nẵng, Quảng Ngãi,Thừa Thiên Huế, Kiên Giang...) đã tổ chức, triển khai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Chiến lược QLTHVB, Kế hoạch QLTHVB, Dự án QLTHVB... theo Chương trình 158 Quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; như vậy, đối với những tỉnh, thành phố có biển đã và đang thực hiện về QLTHVB trước đây, thì việc thực hiện Thông tư quy định kỹ thuật về lập Chương trình QLTHTNVB này sẽ tiếp tục những nội dung nào hoặc xây dựng mới toàn bộ. Do đó đề nghị Bộ TN&MT cần có giải pháp xử lý bằng một Điều, khoản chuyển tiếp trong việc thực hiện Chương trình QLTHTNVB; đồng thời đề nghị bổ sung thêm quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển có trách nhiệm bố trí đủ nguồn lực để bảo đảm việc lập Chương trình QLTHTHVB của cấp mình; đồng thời đề nghị cần nêu cụ thể hơn vể quy định kỹ thuật lập, thẩm định, điều chỉnh bằng các phụ lục kèm theo như: Công cụ quy hoạch, phân vùng chức năng vùng bờ; báo cáo hiện trạng vùng bờ; thông tin dữ liệu IIMS; quan trắc môi trường…
Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chủ trì Hội thảo, đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời ghi nhận toàn bộ những nội dung đóng góp để tổng hợp và sớm hoàn thiện Thông tư Chương trình QLTHTNVB theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Thành Nghĩa (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)