Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017: "Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta"

(07:24 | 05/06/2017)

 Đó là chủ đề được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chọn cho Ngày Đại dương thế giới năm 2017.

 Daiduong-B.jpg

 

Ý nghĩa "Ngày Đại dương thế giới" (World Ocean Day) là sáng kiến lần đầu tiên được Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro; sau đó được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm quốc tế Đại dương 1998 tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha), khi ấy Việt Nam cũng tham gia sự kiện này; từ năm 2002, dự án Đại dương của Liên hiệp quốc và Mạng lưới Đại dương toàn cầu (World Ocean Network) đã giúp thúc đẩy và phối hợp các sự kiện của Ngày Đại dương thế giới (ĐDTG) trên nhiều quốc gia với các tổ chức quản lý, điều hành các công viên biển, vườn thú, bảo tàng và các tổ chức bảo tồn, các trường đại học, trường học và các doanh nghiệp; từ năm 2009, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã chính thức chọn ngày 08-6 hàng năm là Ngày ĐDTG; kể từ đó đến nay, Ngày ĐDTG được xem là một sự kiện rất có ý nghĩa và nhận được sự hưởng ứng của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tôn vinh, bày tỏ mối quan tâm gắn bó của loài người với biển, đại dương vì tương lai của toàn cầu.
Mục tiêu chung của việc tổ chức Ngày ĐDTG góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học; trong đó nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong việc hành động để ngăn nước biển dâng nhằm từng bước thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
Với tư cách là một quốc gia biển, Chính phủ Việt Nam là một trong số 9 quốc gia đầu tiên tổ chức các sự kiện chào mừng Ngày ĐDTG vào tháng 6/2009 trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.
Ngày ĐDTG năm 2017 với thông điệp: "Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”; như một lời kêu gọi toàn cầu "Hãy chia sẻ tình yêu của bạn với Đại dương"; "Đại dương hôm nay - Cuộc sống ngày mai"; "Bảo vệ đại dương là bảo vệ trái tim của chúng ta"... "Vì tương lai đất nước, hãy làm sạch biển, chung tay hành động vì biển xanh không rác; Bảo vệ biển - bằng lời nói và hành động"... Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
"Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" được coi là sự kiện lịch sử trong lĩnh vực biển, hải đảo của nước ta. Việt Nam với đặc điểm là một quốc gia nằm trong 10 nước trên thế giới có chỉ số cao nhất về chiều dài bờ biển, mở ra 3 hướng Đông, Nam và Tây; có biển và thềm lục địa rộng lớn, diện tích hơn 1 triệu km2, lớn gấp 3 lần diện tích đất liền; có trên 3.000 hòn, đảo lớn nhỏ, gần bờ và xa bờ, chạy suốt từ vịnh Bắc bộ tới vịnh Thái Lan; các vùng biển đảo trên địa giới hành chính thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước; những vị thế, địa lý tự nhiên và tiềm năng kinh tế vùng biển nước ta có tầm quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển có ý nghĩa to lớn để chúng ta phát triển và mở rộng giao lưu quốc tế; tiềm năng tài nguyên biển và vùng ven biển nước ta có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo vì sự phát triển bền vững đất nước, cũng như ý nghĩa quan trọng của Ngày ĐDTG, năm 2008 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, ngay từ những tháng đầu thành lập đã đề xuất Bộ TN&MT cho phép tổ chức Tọa đàm nhân sự kiện này. Cuộc tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của nhiều bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; các đại biểu đều đồng nhất về nhận thức cần phải tổ chức "Tháng hoặc Tuần lễ biển, hải đảo" của Việt Nam để có những hành động thiết thực hưởng ứng Ngày ĐDTG (08-6). Với tư cách là một quốc gia biển, Chính phủ Việt Nam là một trong số 9 quốc gia đầu tiên tổ chức các sự kiện chào mừng Ngày ĐDTG vào tháng 6/2009, trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08/6) là nhiệm vụ thường xuyên được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với bộ, ngành có liên quan; các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) hằng năm theo quy định tại Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/3/2015. Đây là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế.
Kỷ niệm Ngày ĐDTG và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển, đảo bền vững; đồng thời với việc đẩy mạnh chương trình hành động cụ thể thực hiện 6 mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển; đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển nước ta đóng góp khoảng 53 - 55% tổng GDP của cả nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa X đã đề ra.
Năm 2017, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tỉnh Cà Mau được lựa chọn là nơi tổ chức các sự kiện chính của Tuần lễ diễn ra từ ngày 06 đến ngày 08/6/2017, quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia hưởng ứng của các bộ, ban, ngành, các địa phương ven biển cả nước; với 3 hoạt động chính, đó là: Truyền hình trực tiếp mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Lễ ra quân lực lượng thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu RAMSAR; Thăm tặng quà, cấp phát thuốc chữa bệnh cho chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Chuối.
Kiên Giang là một tỉnh nằm ở vị trí cực Nam của Tổ quốc, có bờ biển dài hơn 200 km, diện tích vùng biển rộng hơn 63.290 km², với 143 hòn/đảo nổi lớn, nhỏ là tỉnh ven biển có hệ sinh thái vùng ngập mặn ven bờ phong phú và đa dạng, có nhiều tiềm năng để phát triển nông - lâm nghiệp, thủy sản và du lịch... đặc biệt có vị thế rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; giao lưu thương mại và quốc phòng an ninh trong khu vực và quốc tế; với tiềm năng lợi thế về tài nguyên, môi trưởng biển, đảo; kinh tế biển đem lại giá trị kinh tế cao; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 đạt 11,4%/năm, tỷ trọng GDP kinh tế biển chiếm 75,6% toàn tỉnh.
Sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới và thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi năm 2017, sẽ được tổ chức các hoạt động: Lễ mít tinh vào ngày 05-6, tại Ủy ban nhân dân xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc với quy mô khoảng 450 người tham gia, sau lễ mít tinh diễu hành là ra quân làm sạch môi trường bãi biển khu Mũi Dương, thuộc ấp Đá Chồng; thu gom rác thải trong vùng lõi thảm cỏ biển; thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động treo banner, băng rol, poster tuyên truyền; pano cố định tại các nơi công cộng, trên các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan; tuyên truyền trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh địa phương; phát áo tuyên truyền; tổ chức xe hoa cổ động, mít tinh, diễu hành, thu gom rác, vệ sinh khai thông cống rãnh trên các trục đường chính, khu dân cư, bãi biển, bến cảng...
Sự kiện quan trọng này đã thu hút nhiều tổ chức, nhiều lực lượng và nhân dân tham gia tạo ra một chiến dịch truyền thông mang tính xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên - môi trường biển đảo; ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay. Đây cũng là dịp để quảng bá thành tựu, thành quả cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển trên cả nước cũng như huyện đảo Phú Quốc và địa bàn tỉnh Kiên Giang./.
 

Thành Nghĩa (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)