Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền chủ quyền biển, đảo năm 2019

(10:06 | 28/11/2019)

Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải tổ chức buổi thông tin, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo (CQBĐ) năm 2019.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Kiên Hải xem các tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

 

Tham dự buổi tuyên truyền CQBĐ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được xem phim tư liệu và triển lãm bản đồ tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Sở Thông tin và Truyền thông còn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Hải trưng bày nhóm tư liệu hiện vật, hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Triển lãm, trưng bày khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố; bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển, đảo thuộc chủ quyền Việt Nam…

 

Việc tuyên truyền CQBĐ nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ CQBĐ của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang…

THANH VŨ