Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới, hải đảo nâng lên

(15:29 | 03/12/2019)

Sáng 29-11, tại TP. Rạch Giá, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân (CBND) vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” (gọi tắt đề án) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CBND vùng biên giới, hải đảo khu vực phía Nam năm 2019. Hội nghị do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Phó trưởng Ban Chỉ đạo đề án của Bộ Quốc phòng, chủ trì.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thuyền trưởng và thuyền viên đánh bắt thủy sản trên vùng biển Kiên Giang. Ảnh: THANH DƯ.

 

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, những năm qua, công tác tuyên truyền PBGDPL luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho CBND vùng biên giới, hải đảo, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển. Việc triển khai đề án của các cấp bám sát các nội dung của Ban chỉ đạo đề án đề ra; phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân, tập trung xây dựng và duy trì tốt hoạt động của các mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Các đơn vị lực lượng BĐBP, Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường các tỉnh khu vực phía Nam triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp tổ chức trên 1.200 buổi tuyên truyền, PBGDPL về những quy định của Nhà nước, kiến thức cơ bản trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cho nhân dân trên địa bàn, thu hút trên 45.000 người tham gia.

 

Ban Chỉ đạo đề án đánh giá, qua việc triển khai thực hiện đề án, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới, hải đảo được nâng lên. Tình hình vi phạm liên quan tội phạm buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, tội phạm về ma túy trên địa bàn và ngư dân ta sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy, hải sản giảm rõ rệt. Quần chúng nhân dân khu vực biên giới, hải đảo luôn tin tưởng vào sự lãnh đảo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước; tích cực tham gia phối hợp các lực lượng chức năng tham gia, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Tuy nhiên, việc triển khai tuyên truyền, PBGDPL có thời điểm còn gặp khó khăn do đặc thù cuộc sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh của nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Việc phối hợp giữa các lực lượng vũng trang, các ngành, chức năng và chính quyền địa phương các cấp trong việc trao đổi thông tin và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có lúc chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo đề án cấp tỉnh chưa chặt chẽ nên công tác xây dựng văn bản pháp luật triển khai còn chậm; chưa lồng ghép với các chương trình, đề án khác để tuyên truyền cho CBND.

 

Phát biểu kết thúc hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị lực lượng BĐBP thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định trong báo cáo rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CBND vùng biên giới, hải đảo khu vực phía Nam năm 2019. Ban Chỉ đạo đề án cấp tỉnh, huyện, xã khu vực phía Nam cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện đề án. Phấn đấu đến năm 2021, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đề án. Trước mắt, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân nước ta vi phạm khai thác hải sản trái phép trên các vùng biển nước ngoài... 

THÀNH TRUNG - THANH DƯ