Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc

(09:57 | 04/07/2020)

Thời gian gần đây các vụ vi phạm về rừng ở huyện Phú Quốc có nhiều diễn biến phức tạp, mức độ vi phạm tinh vi, nguy hiểm và manh động hơn, nhiều trường hợp đối tượng ngang nhiên vào rừng chặt, đốt phá cây rừng và bao chiếm, lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp, gây nhiều thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.


Để ngăn chặn tình trạng vi phạm trên, vừa qua Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 832/UBND-KT yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Phú Quốc và các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp như: Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017, Chỉ thị số 01/CT- UBND ngày 10/02/2020, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/3/2020...


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường triển khai các nhiệm vụ, biện pháp và ứng dụng công nghệ trong quản lý bảo vệ rừng, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời, tăng cường lực lượng hỗ trợ Vườn Quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm trong tuần tra, kiểm tra.


Vườn Quốc gia Phú Quốc chủ trì, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời, sớm hoàn thành việc cắm mốc ranh giới rừng, đào phân ranh rừng ở những khu vực trọng điểm và công bố ranh giới rừng để người dân được biết.


UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo Công an huyện, các đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm trong việc tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ vi phạm để răn đe, giáo dục. Đồng thời, xem xét và có hình thức xử lý phù hợp đối với công chức, viên chức buông lỏng quản lý địa bàn hoặc không xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
 

Huyền Linh