Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết hoạt động Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển quý III và chương trình hoạt động quý IV năm 2017

(08:11 | 09/11/2017)

Trong khuôn khổ hợp tác Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) về hỗ trợ triển khai hoạt động quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICMP); Quyết định số 1958/QĐ-BNN-HTQT ngày 27/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt nội dung văn kiện chương trình "Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (ICMP) giai đoạn 2"…

Ông Quảng Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó trưởng Ban Quản lý ICMP chủ trì cuộc họp sơ kết quý III/2017.

 

Ngày 06-11, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kiên Giang, tổ chức cuộc họp sơ kết hoạt động dự án Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển quý III và chương trình hoạt động quý IV năm 2017, do ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh - Phó trưởng Ban Quản lý ICMP Kiên Giang chủ trì; tham dự có ông Lý Minh Đăng, Quản lý chương trình; bà Lê Ngọc Hà, cán bộ cao cấp chương trình; ông Lương Thanh Hải, Điều phối viên chương trình ICMP Kiên Giang; đại diện các đơn vị: Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Thủy sản; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN&PTNT tỉnh; Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng cán bộ kỹ thuật và điều phối của chương trình ICMP Kiên Giang.
Nội dung cuộc họp, thông qua báo cáo kết quả hoạt động quý III và kế hoạch thực hiện chương trình quý IV/2017. Theo báo cáo kết quả: (01) Về bảo vệ ven biển và rừng ngập mặn: in ấn, phát hành tài liệu kỹ thuật 11 loài cây rừng ngập mặn (RNM), tổ chức tập huấn cho cán bộ các Ban Quản lý (BQL) Rừng ven biển; nâng cấp cầu quan sát RNM tại mô hình ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn; hướng dẫn sử dụng flycam, điều chỉnh thông số, lập trình bay, lập bản đồ… và thực hành ngoài hiện trường; (02) Về quản lý nước vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX): tham mưu cho Ban Giám đốc Sở NN&PTNT thông qua Hội đồng thẩm định ý kiến về quy trình vận hành hệ thống thủy lợi TGLX; (03) Về sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH): phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Thủy sản triển khai thực hiện Cánh đồng lớn (CĐL), hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trong sản xuất và liên kết Hợp tác xã (HTX) với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ lúa vụ Hè thu 2017 cho cho 12 CĐL tại 6 huyện, với diện tích 1.268 ha của 1.144 hộ tham gia; triển khai thêm vụ lúa Thu Đông 695 ha tại 3 xã thuộc huyện Châu Thành; tổ chức 06 lớp tập huấn về quản lý và kỹ thuật cho 170 lượt cán bộ và nhân dân của 2 xã thuộc huyện An Minh về mô hình sản xuất tôm sú - sò huyết và nâng cao nhận thức về bảo vệ RNM, kỹ thuật nuôi tôm, sò và bảo vệ RNM, điều tra thu thập thông tin, đánh giá tổng kết sau khi thực hiện mô hình, kết quả đã nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, sò và tăng diện tích rừng ngập mặn; triển khai thử nghiệm 9 giống lúa chịu mặn vụ mùa 2017 (do Bayer và ICMP tài trợ). Ngoài ra còn thực hiện một số hoạt động khác như: tổ chức 02 cuộc Hội thảo kế hoạch tăng trưởng xanh của tỉnh; làm việc với các chuyên gia của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) và BQL dự án của Bộ NN-PTNT (CPMU) về dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và Phục hồi đai RNM tại tỉnh Kiên Giang”; tham dự và đóng góp ý kiến cho Dự thảo liên kết tiểu vùng TGLX do tỉnh Kiên Giang chủ trì.

Nhóm điều phối viên Chương trình ICMP

 

Tại cuộc họp, BQL chương trình và đại diện các đơn vị đầu mối thực hiện cùng nhau trao đổi thống nhất về kế hoạch các hoạt động quý IV năm 2017 tập trung một số nội dung trọng tâm như: (1) Về bảo vệ ven biển và RNM: triển khai, thực hiện kế hoạch sử dụng flycam theo dõi diễn biến RNM và đê biển, nhất là vùng đã và đang bị xói lở; tiếp tục theo dõi ghi nhận sự phát triển của các mô hình trồng phục hồi RNM; hoàn thiện văn kiện dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và Phục hồi đai RNM tại tỉnh Kiên Giang” nguồn vốn KFW; (2) Về quản lý nước vùng TGLX: triển khai quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi vùng TGLX; tổ chức tập huấn mô hình MIKE; tập huấn GIS và chuyển giao cơ sở dữ liệu về nước của 2 xã giáp ranh 2 tỉnh (Mỹ Hiệp Sơn - Kiên Giang và Vọng Thê - An Giang) để làm cơ sở đánh giá đề xuất với lãnh đạo tỉnh về việc mở rộng phạm vi sử dụng trong thời gian tới; tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện thỏa thuận của UBND 2 tỉnh (AG-KG) về quản lý nước vùng TGLX năm 2017; (03) Về sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH: tập huấn, theo dõi, thu hoạch gắn với tiêu thụ, tổ chức hội thảo tổng kết vụ Thu Đông 2017 đối với CĐL và phối hợp với mạng lưới đối tác theo dõi đánh giá mô hình thử nghiệm 9 giống lúa chịu mặn theo chương trình.
Kết thúc cuộc họp, ông Quảng Trọng Thao, Phó trưởng Ban Quản lý ICMP Kiên Giang, chủ trì cuộc họp tổng hợp và đánh giá về nội dung hoạt động đã đạt kết quả tốt theo chương trình kế hoạch quý III; trong đó, đáng chú ý là việc triển khai thực hiện Cánh đồng lớn, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật trong sản xuất và liên kết trong việc tiêu thụ lúa và tăng thêm vụ Thu Đông, đạt kế hoạch dự kiến; đã hoàn thành các lớp tập huấn cho cán bộ và nhân dân, trong đó có mô hình nuôi sò - tôm sú dưới tán RNM; với kết quả trên cũng cần theo dõi, đánh giá từng nội dung hoạt động để sử dụng và nhân rộng các mô hình trong thời gian tới. Về kế hoạch quý IV/2017 thời gian không còn nhiều, yêu cầu các nhóm đầu mối cần tập trung vào các nội dung hoạt động để thực hiện hoàn trong quý IV: tập trung phối hợp việc tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn và chuyển giao mô hình quy trình vận hành hệ thống thủy lợi vùng TGLX” vào ngày 08-09 tháng 11/2017 tại Kiên Giang; tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện thỏa thuận của UBND 2 tỉnh (An Giang - Kiên Giang) về quản lý nước vùng TGLX năm 2017; và chuẩn bị nội dung tổng kết đánh giá hoạt động dự án Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển năm 2017./.

Thành Nghĩa (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)