Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021

(08:19 | 13/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 920/KH-BCĐ ngày 23/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang chủ trì, phối hợp tổ chức lễ phát động ra quân chiến dịch: Hãy làm sạch biển năm 2016, tại xã Bình An, huyện Kiên Lương.

 

Để phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2016, đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt, phù hợp với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) và tình hình thực tế của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, biển đảo, vừa qua, Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-BCĐ ngày 15/9/2017 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021, năm 2017 (gọi tắt là Kế hoạch số 169/KH-BCĐ của BCĐ Đề án tỉnh).
Nội dung, hình thức thực hiện: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phổ biến GDPL, cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo; biên soạn, in ấn, cấp phát các loại tài liệu, đĩa hình có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, sách pháp luật để tiến hành phổ biến GDPL cho các đối tượng; tổ chức các buổi phổ biến GDPL tập trung, nhỏ lẻ, sinh hoạt "Ngày Pháp luật"; tuyên truyền thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Công an, Tư pháp và những người có uy tín trong địa bàn. Tập trung tăng cường tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật để hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng ngư dân ta vi phạm vùng biển của nước khác; tiếp tục thực hiện chuyên trang phổ biến GDPL trên Báo Kiên Giang hàng tuần; mở chuyên mục phổ biến GDPL trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang hàng tháng; nhân rộng các mô hình điểm, các hình thức tuyên truyền phổ biến GDPL, các nội dung, hình thức hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo để phổ biến GDPL cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn; tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ để phổ biến GDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới đất liền bằng hình thức sân khấu hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng ra quân thu gom rác thải làm sạch bờ biển.

 

Có kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến GDPL; trang bị cụm loa truyền thanh cho một số Đồn Biên phòng và các ấp trong địa bàn biên giới, biển đảo; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Đề án tại một số địa phương, đơn vị; đánh giá việc thực hiện Đề án hàng năm.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an tỉnh, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: Giang Thành, Phú Quốc, Kiên Hải, thị xã Hà Tiên căn cứ vào nội dung và phân công nhiệm vụ của Kế hoạch số 169/KH-BCĐ của BCĐ Đề án tỉnh triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến GDPL.
Theo nội dung và phân công nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Biển và Hải đảo) phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp biên soạn tài liệu và tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến GDPL tập trung cho cán bộ, nhân dân tại các huyện Giang Thành, Phú Quốc, Kiên Hải, thị xã Hà Tiên những nội dung pháp luật có liên quan đến lĩnh vự Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch./.
 

Thành Nghĩa (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)