Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà nước về biển và hải đảo

(14:17 | 07/12/2017)

Thực hiện Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam…

Ông Phạm Ngọc Sơn, Quyền Tổng cục trưởng - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn tại Phú Quốc.

 

Ngày 28-11, tại huyện Phú Quốc, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý Nhà nước (QLNN) về biển và hải đảo, do ông Phạm Ngọc Sơn - Quyền Tổng cục trưởng - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (gọi tắt là Tổng cục) và ông Dương Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo thuộc Tổng cục chủ trì hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Du lịch; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Vườn Quốc gia Phú Quốc; cấp huyện: phòng TN&MT; phòng Quản lý Đô thị huyện Phú Quốc; Thường trực Ủy ban nhân dân, cán bộ địa chính các xã, thị trấn thuộc huyện; một số đơn vị trực thuộc Tổng cục và đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực sử dụng khu vực biển (KVB) để thực hiện dự án quản lý, sử dụng, bảo vệ môi trường biển và du lịch sinh thái biển trên địa bàn huyện Phú Quốc.
Về nội dung được nghe lãnh đạo Tổng cục triển khai mội số nội dung quan trọng của Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo và Trung tâm Hải văn thuộc Tổng cục triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ ban hành về quy định việc giao các KVB nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (gọi tắt là Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ) và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2016 của Bộ TN&MT về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến QLNN về biển và hải đảo tại huyện Phú Quốc.

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận một số nội dung có liên quan đến việc QLNN về biển và hải đảo, được lãnh đạo Tổng cục giải thích và hướng dẫn về việc công bố mực nước cao nhất trung bình trong nhiều năm, đường mép nước thấp nhất trung bình trong nhiều năm trên các đảo thuộc tỉnh Kiên Giang để thực hiện việc lập Danh mục thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; việc ban hành quy định cụ thể việc thực hiện Điều 26, “Xử lý chuyển tiếp” theo Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với những trường hợp cho thuê mặt nước biển, giao mặt nước biển để thực hiện các dự án trước thời điểm ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định việc giao KVB đối với các dự án lấn biển, khi hoàn thành chuyển sang mục đích sử dụng đất để phục vụ cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư, khu đô thị mới... Tuy nhiên, qua ý kiến của địa phương về những vướng mắc trong việc thực hiện Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo và Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc đến QLNN về biển và hải đảo, đề nghị Sở TN&MT tổng hợp ý kiến gửi Bộ TN&MT để có giải quyết trong thời gian tới.
Hội nghị tập huấn được diễn ra trong 02 ngày (ngày 28 và 29/11), theo chương trình, toàn thể đại biểu đi thực tế vị trí giao KVB tại hòn Đồi Mồi, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc để thực hiện dự án đầu tư khu tham quan và sử dụng các dịch vụ du lịch của Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc./.

Thành Nghĩa (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)