Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo kết quả thực hiện Dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng.

(19:32 | 21/12/2017)

Thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung một số dự án vào “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên và môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”, trong đó có Dự án “điều tra cơ bản tài nguyên môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

Ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khai mạc Hội thảo.

 

    Ngày 21-12, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện Dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”, do ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), ông Phạm Ngọc Sơn – Quyền Tổng cục trưởng - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (gọi tắt là Tổng cục), ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; đại diện UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện các vụ chức năng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các đơn vị thực hiện Dự án thành phần thuộc Dự án đảo và các nhà khoa học cùng tham dự.

Toàn cảnh Hội thảo đánh giá thực hiện các Dự án thành phần thuộc Dự án đảo.

 

    Về nội dung Hội thảo được nghe các báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được của các Dự án: thành phần 1 “Đo đạc và xây dựng các bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 tại một số đảo và cụm đảo quan trọng”; thành phần 2 “Điều tra địa mạo, địa chất, khoáng sản một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”; thành phần 3 “Điều tra, đánh giá điều kiện khí tượng hải văn một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”; thành phần 6 “Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên đất một số đảo và cụm đảo quan trọng”; thành phần 7 “Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo quan trọng”; Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Dự án đảo, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả điều tra giai đoạn 2; tham luận của Sở TN&MT các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hải Phòng. Sau phần báo cáo và tham luận các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến cho các dự án thành phần./.

Thành Nghĩa (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn)