Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018.

(09:53 | 21/02/2018)

BBT