Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo quốc gia về "Thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển"

(13:45 | 02/11/2016)

 Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 24/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc phê duyệt nội dung và dự toán Dự án "Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển"…

 


PGS - TS. Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

 

Ngày 18-10, tại Thành phố Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia về "Thực trạng công cụ kỹ thuật quản lý việc giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển ở Việt Nam"; do Phó Giáo sư - Tiến sĩ (PGS – TS) Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì hội thảo; tham dự có đại diện các Bộ, ngành, Chi cục Biển và Hải đảo 18/28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển; đại diện đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm.

 

Mục đích của hội thảo nhằm tập trung đánh giá thực trạng công cụ kỹ thuật dùng để quản lý việc giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở cấp Trung ương và các địa phương được trang bị trong thời gian qua; thông qua hội thảo nắm được thực trạng và yêu cầu đối với các thiết bị, phần mềm cần thiết để sử dụng cho công tác quản lý việc giao các khu vực biển đảm bảo hiệu quả.

 


Toàn cảnh hội thảo

 

Hội thảo đã được nghe ông Phan Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng - Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo trình bày báo cáo hiện trạng thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giao, quản lý khu vực biển ở Trung ương và các địa phương; theo đó, báo cáo đánh giá: Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố là tổ chức có chức năng quản lý nhà nước về biển và hải đảo, là đầu mối, trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao, quản lý khu vực biển theo quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, kinh phí hoạt động hạn hẹp, đặc biệt về thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giao, quản lý khu vực biển hầu hết đều chưa được trang bị, cho nên cần thiết xây dựng hệ thống công cụ kỹ thuật, kế hoạch đầu tư thiết bị và xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giao khu vực biển trong thời gian tới.

 

Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia cùng thảo luận và thống nhất các nội dung chính đối với công cụ kỹ thuật quản lý việc giao khu vực biển nhằm triển khai thống nhất và phục vụ hiệu quả công tác quản lý từ Trung ương đến các địa phương ven biển.

 

Kết thúc hội thảo, ông Vũ Sĩ Tuấn đánh giá cao kết quả thực hiện của các địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và các nội dung tham luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự. Tổng cục sẽ hoàn thành hệ thống phần mềm kết nối, chuyển giao cho các địa phương, riêng các phần mềm bản quyền địa phương phải đặt mua; giao cho Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo tổ chức tập huấn hướng dẫn; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với các địa phương ven biển trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao, quản lý khu vực biển; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Dự án "Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển" đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo trong thời gian tới./.

Đại Dương