Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019

(10:55 | 31/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   42-HD-BTGTU_201903280853033230.pdf