Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc (mở rộng) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019.

(16:00 | 03/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   423_TB-VPsigned_201907020745289150.pdf