Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc vận hành thử nghiệm hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

(08:28 | 12/07/2019)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   454_TB-VPsigned_201907110239289120.pdf