Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị kiểm điểm, chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

(07:50 | 17/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   459_TB-VPsigned_201907150411362060.pdf