Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc tạm dừng lưu thông để đắp đập ngăn mặn, bảo vệ sản xuất lúa Hè Thu năm 2019

(06:44 | 05/08/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   153_TB-UBNDsigned_201907290150321130.pdf