Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ quý III năm 2019.

(09:28 | 17/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   654_TB-VP.pdf