Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo đính chính Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(07:36 | 06/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1644.pdf