Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX

(07:41 | 06/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   388_TB-UBNDsigned.pdf