Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 476/VP-KTCN ngày 06/02/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

(10:14 | 06/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   phong_chong_cum_gia_cam_20200206095555168160.pdf