Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang năm 2019 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020

(16:47 | 12/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   225-TB-VP.pdf