Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo số 226/TB-VP ngày 05/03/2020, thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020

(23:21 | 12/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   226-TB-VP.pdf