Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh

(23:27 | 12/03/2020)

Thông báo số 248/TB-VP ngày 10/03/2020, thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   248-TB-VP.pdf