Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo 271/TB-VP về ý kiến kết luật của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đơn vị tư vấn về ứng dụng CNTT trong kiểm soát chất lượng môi trường nuôi tôm công nghiệp tại tỉnh Kiên Giang

(11:19 | 20/03/2020)

Kết luật của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đơn vị tư vấn về ứng dụng CNTT trong kiểm soát chất lượng môi trường nuôi tôm công nghiệp tại tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   271-TB-VP.pdf