Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc vói UBND huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên về kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới

(08:27 | 24/03/2020)

Thông báo 277/TB-VP về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc vói UBND huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên về kiểm tra tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới, do Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 23/3/2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   277-TB-VP.pdf