Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ

(08:28 | 15/05/2020)

Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   THKL.pdf